Welkom bij registreer-me-niet.nl

Bij registreer-me-niet.nl heb je als automobilist de mogelijkheid om aan te geven dat je niet met je kenteken geregistreerd wilt worden voor mobiliteitsprojecten. Met een inschrijving bij registreer-me-niet.nl voorkom je dat de opnames die van je kenteken gemaakt zijn, opgeslagen worden. Hiermee sluit je jezelf vanzelfsprekend direct uit voor deelname aan het door jou gekozen project.

Momenteel kan je je afmelden voor het Spits mijd project op de A1.

Ik wil me afmelden voor gebied:

Voer de veiligheidscode in zodat we weten dat je geen robot bent: captcha

Waarom kentekens registreren?

Wegbeheerders werken constant aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Om inzicht te krijgen in het gebruik van de wegen, maken ze onder andere gebruik van kentekenonderzoek. Er worden dan gedurende een beperkte periode en op een specifiek traject opnames gemaakt van kentekens met behulp van zogenaamde ANPR camera’s. Deze kentekenregistratie vormt de basis voor het toetsen en/of opstellen van verkeersbeleid. Veelal wordt slechts een telling gemaakt van het aantal kentekens dat het betreffende traject passeert (hoeveel), of het aantal keren dat een bepaald kenteken passeert (hoe vaak). Dit gebeurt anoniem. In specifieke gevallen worden de kentekens gekoppeld aan de gegevens van de voertuigeigenaar om deze persoonlijk te benaderen en uit te nodigen voor bijvoorbeeld enquêtes of speciale mobiliteitsprogramma’s.

Alleen natuurlijke personen

Registreer-me-niet.nl is alleen voor natuurlijke personen. Dat zijn consumenten en bepaalde bedrijven zoals vennootschap onder firma’s, maatschappen en eenmanszaken. Een BV, NV, of ander rechtspersoon kan helaas geen kentekens blokkeren.

Veelgestelde vragen

Wie organiseert een registratie?

De registratie wordt veelal in opdracht van de betrokken wegbeheerder uitgevoerd. De uitvoering is uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. Zij zijn gehouden aan alle privacy procedures voor dergelijke projecten.

Wat wordt geregistreerd?

Alleen het kenteken, het tijdstip en de locatie van de waarneming worden geregistreerd. De camera’s meten alleen welke auto’s wanneer op een bepaalde weg rijden en welke richting ze op gaan. Er worden dus geen eventuele snelheidsovertredingen gemeten. Ook wordt niet geregistreerd of je alleen of met meerdere personen in de auto zit.

Wanneer meten de camera’s?

De camera’s registeren gedurende een vooraf vastgestelde periode (veelal vier tot acht weken). Deze periode wordt gebruikt om te kunnen bepalen wat de verkeersdruk op een bepaald traject is en wie er eventueel in aanmerking komt voor deelname aan een mijdproject. Meestal is de meting beperkt tot de spitsperiodes, in een enkel geval wordt gedurende het gehele etmaal gemeten. De metingsperiode wordt voorafgaand aan de meting gemeld in lokale en/of landelijke media. Op basis van het aantal keren dat een voertuig de camera’s passeert, ontvangt de weggebruiker in sommige gevallen een uitnodiging om deel te nemen. Alleen bij deze laatste groep worden de kenteken-gegevens gekoppeld aan de gegevens van de eigenaar.

Is het verplicht om mee te werken?

Nee, deelname is niet verplicht. Via registreer-me-niet.nl kun je aangeven dat je niet wilt dat je kenteken geregistreerd wordt. Maar ook als je kenteken wel geregistreerd wordt en je uitgenodigd wordt voor deelname, is dit altijd op vrijwillige basis.

Kan de overheid niet op een andere manier aan informatie komen?

De methode met camera’s wordt gezien als een snelle en de minst belastende methode om te kunnen registreren welke voertuigen, er hoe vaak rijden en om desgewenst in contact te komen met de weggebruiker. Momenteel zijn er hiervoor nog geen goede alternatieven.

Worden de waargenomen kentekens doorgestuurd aan de Belastingdienst of de politie?

Nee. De gegevens worden exclusief en uitsluitend voor het projectdoel gebruikt en niet doorgegeven aan andere partijen buiten het project. Na het project worden de gegevens direct vernietigd of geanonimiseerd en geaggregeerd opgeslagen en gebruikt voor statistische doeleinden. Er geldt echter één uitzondering: net als iedereen in Nederland is ook de wegbeheerder strafrechtelijk verplicht gegevens beschikbaar te stellen als het Openbaar Ministerie dat officieel schriftelijk vordert. Zo’n vordering dient heel specifiek te zijn, en slechts, een beperkte periode te bestrijken (bijvoorbeeld datum dd-mm-jjjj tussen 08.00 en 14.00 uur) en een eenduidige locatie te bevatten.

Zijn er voertuigen (kentekens) die uitgesloten zijn van deelname?

Kentekenhouders van motoren en bussen, en buitenlandse kentekenhouders zullen om praktische redenen veelal niet uitgenodigd worden voor (spitsmijten)projecten.

Kan ik mij ergens afmelden voor dergelijke referentiemetingen?

Deelnemen aan dit soort (spitsmijd)projecten is altijd vrijwillig. De groep geadresseerden wordt steeds op basis van een steekproef gevonden. Het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer is een openbaar register dat door daartoe geautoriseerde instanties geraadpleegd kan worden. Kentekenhouders kunnen dus in principe altijd in een dergelijke steekproef terechtkomen. Er is bij de RDW geen bestand van kentekenhouders die hiervoor niet benaderd mogen worden. Als je niet benaderd wilt worden, kun je dat op de volgende wijzen laten registreren:

  • Registreer-me-niet.nl heeft het initiatief genomen om een register op te zetten om je af te melden voor registratie van je kenteken. Projecten moeten zich hier wel voor bij www.registreer-me-niet.nl aanmelden. Indien je op de site je kenteken invoert, wordt het kenteken meteen na registratie verwijderd uit de database voor dat betreffende project.
  • Bij het Nationaal Postregister (https://www.postfilter.nl) kun je zelf aangeven welke geadresseerde post je niet (meer) wilt ontvangen. Uiteraard worden deze registers gecheckt voordat de uitnodigingen tot deelname worden verstuurd. Je kenteken wordt dan eerst nog wel geregistreerd, je ontvangt alleen geen uitnodiging.

Mag de Rijksdienst voor het Wegverkeer de adresgegevens leveren?

Ja, volgens de WegenVerkeerswet, art. 43, eerste lid, mag de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegevens uit het kentekenregister verstrekken aan overheidsinstanties als zij op grond van hun publieke taak deze gegevens nodig hebben. De gemeente of provincie is zo’n instantie. Volgens de Planwet Verkeer en Vervoer is een gemeente of provincie verplicht een gemeentelijk Verkeer en Vervoersbeleid te voeren. Die publieke taak vormt de grondslag voor het verstrekken van de gegevens uit het kentekenregister. Voor Rijkswaterstaat is de publieke taak vastgelegd in het instellingsbesluit . Op basis van deze publieke taak zijn wegbeheerders in Nederland gerechtigd om kentekens te registreren in een stadium waarin een kentekenhouder zich nog niet als deelnemer heeft aangemeld.

Voor welke regio meld ik me af?

Vooralsnog dient men zich per regio af te melden. De site wordt op dit moment alleen gebruikt voor het verkeersonderzoek op de N201 tussen Hilversum en Schiphol. Wanneer de site landelijk wordt ingezet, zullen we zorgen dat ook het landelijk afmelden wordt ondersteund.

Waar wordt mijn e-mailadres voor gebruikt?

Het gevraagde e-mailadres fungeert slechts ter extra controle, het wordt verwijderd van de servers en met geen enkele derde partij gedeeld. Op deze manier borgen wij uw privacy.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem contact met ons op via het contactformulier

Contact

 

De Stichting C & C is de beheerder van registreer-me-niet.nl. Je  kunt met ons in contact komen door het formulier hiernaast in te vullen en te verzenden.

Naam (verplicht)

E-mail adres (verplicht)

Onderwerp

Bericht